Deň slovenskej kultúry

V utorok 14. októbra som sa zúčastnila na Dni slovenskej kultúry. Podujatie usporiadalo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci so vzdelávacími zariadeniami nášho mesta. Zaplnené hľadisko privítal svojim príhovorom primátor mesta Ing. István Zachariaš. V bohatom programe vystúpila ženská spevácka skupina Živena a deti z MŠ na Hviezdoslavovej ulici, Základnej umeleckej školy, Gymnázia Š. Moysesa, ZŠ Severnej 21, Centra voľného času CVrČek, SOŠ a ZŠ ČSA 15. Moje uznanie patrí všetkým účinkujúcim a pedagógom, ktorí tento program pre obyvateľov nášho mesta pripravili.
 


Fotky

Slovenčina