Minulý týždeň v sobotu som sa zúčastnila

Minulý týždeň v sobotu som sa zúčastnila Spoločenských dní Zoltána Fábryho v f-klube Mestského kultúrneho strediska, ktoré sa tohto roku zorganizovali po 45. krát. Prednášky boli zamerané na sté výročie úmrtia Lajosa Pósu, sté výročie vypuknutia prvej svetovej vojny, sedemdesiate výročie deportácií a na 65. výročie Csemadoku.

Slovenčina