Som poctená ponukou Strany maďarskej komunity

Som poctená ponukou Strany maďarskej komunity, ktorej kandidujem na post primátora mesta v nadchádzajúcich komunálnych voľbách.

Po zrelej úvahe som sa rozhodla výzvu prijať a som pripravená dokázať, že si dôveru zaslúžim nielen 15. novembra, ale aj počas celého nastávajúceho volebného obdobia.

Ku kandidatúre pristupujem s rešpektom a maximálnou zodpovednosťou. Moja doterajšia činnosť, výsledky práce, profesionalita a ambicióznosť sú predpokladom k tomu, že túto náročnú funkciu zvládnem.

Počas svojej audítorskej činnosti som získala cenné skúsenosti v oblasti správy vecí verejných. Už druhé volebné obdobie pracujem ako členka jednej z najdôležitejších komisií Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou - vo finančnej komisii. Preto dobre poznám finančnú situáciu mesta, problémy a slabé stránky hospodárenia. Zároveň, ako odborník vo financovaní, poznám riešenie problémov a viem zabezpečiť kontinuitu v rozvoji mesta.

Som tímový človek, pri práci sa spolieham na erudovanosť svojich spolupracovníkov, na ich úsudok a názory. Aj v budúcnosti, na poste primátora mesta, sa mám v pláne obklopiť odborne zdatnými spolupracovníkmi, samostatne pracujúcim kolektívom, ktorý bude rešpektovať potreby mesta a požiadavky občanov.

Aké mám plány do blízkej budúcnosti ? Posilniť ekonomickú a hospodársku situáciu v meste a zabezpečiť finančné pozadie fungovania samosprávy.

Mojím cieľom je vybudovať moderné mesto – otvorenú samosprávu – pre všetkých obyvateľov, bez rozdielu národnosti a vierovyznania.

Poznajúc rozbehnutý rozvojový program mesta viem, že nás čaká veľa práce. V niektorých projektoch budeme pokračovať, postupne ich realizovať, aktualizovať, a prispôsobovať. Budem sa zasadzovať o riešenie zásadných otázok vo fungovaní a dobudovaní infraštruktúry, vrátane problémov zamestnanosti.

Spoločne s poslancami mestského zastupiteľstva, ktorí vzídu z komunálnych volieb, chcem prevziať zodpovednosť za toto mesto a región a vykonať všetko pre blaho občanov, čo bude v našich silách a možnostiach.

Za podporu ďakujem, dôveru nesklamem!

Irena Petrášová

Slovenčina