V nedeľu som sa zúčastnila Moldavského farfestu

V nedeľu som sa zúčastnila Moldavského farfestu - duchovno zábavného popoludnia, ktorú pre ľudí dobrej vôle pripravil Rímskokatolícky farský úrad v Moldave.

Slovenčina