Papp Andrea

Papp Andrea
44 éves, tanító
1970-ben születettem Nagykürtösön. Az Ipoly mentét 1975-ben hagytuk el szüleimmel és telepedtünk le a Bódva-völgyében, ahol ma már két főiskolás gyermekemet nevelem. Tanulmányaimat a Buzitai Magyar Tannyelvű Alapiskola befejezése után a Losonci Pedagógiai Szakközépiskolában folytattam. Főiskolai végzettséget a Komáromi Selye János Egyetemen szereztem, jelenleg a Pozsonyi Komenský Egyetem Speciálpedagógiai Tanszékén szakbővítést végzek. Pedagógiai munkámat óvónőként 1988-ban kezdtem Kassa környéki óvodákban. 23 éve költöztem Szepsibe. 2006-tól a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium alsó tagozatos tanítónője, 2011-től az intézmény igazgatóhelyettese vagyok.
Képviselőjelöltként a közös munka hatékonyságát a generációk összefogásában, az öregek élettapasztalatában, a középkorúak józanságában és az ifjúság lelkesedésében látom. Úgy vélem, városunkban egy olyan fenntartható életteret kell megteremteni, ahol a felnövekvő generáció családot, otthont és biztos jövőt tud magának teremteni.

magyar