Választási Program a 2014-2018-as időszakra

Közigazgatás és a polgár:

 • A városi hivatalban polgármesteri nyílt nap bevezetése.
 • Gyors ügyfélfogadás, minőségi ügyintézés - elégedett ügyfél.
 • Lokalpatrióta szellemű és nyitott együttműködés a vállalkozókkal.
 • Vállalkozói klub újraindítása.
 • A közéletben szélesebb körű együttműködés szépkorú polgárainkkal.

Városfejlesztés:

 • Továbbra is támogatni „A Jövőért Alapítvány“ által kezdeményezett egyházi iskolaközpont építését.
 • A városi művelődési központ felújítására kidolgozott tervdokumentáció aktualizálása és a rekonstrukcióhoz szükséges pályázati lehetőségek keresése.
 • Anyagi forrás biztosítása a bodollói óvoda felújítására.
 • A bodollói sportpálya korszerűsítése.
 • Fejleszteni az Aréna Sportcentrum területén a sport -és kulturális tevékenységek feltételeit.
 • Közművelődési célokra felújítani a volt zsinagóga épületét.
 • A közvilágítás kiszélesítése a Bodollói utcára, és a városi világítási rendszer hatékonyabb hibaelhárítási feltételeinek megteremtése.
 • Kiépíteni a város egész területén a szennyvízhálózatot.
 • Támogatjuk a Szlovák Államvasutak projektjét az összevont közlekedés /autóbusz, régióvillamos/ szepsi végállomásának épülésére.
 • A városi utak, járdák, játszóterek és egyéb közterületek állapotának évenkénti felmérése és szükség szerinti felújítása.
 • A Kassa megyei hivatalban szorgalmazni a Szepsit elkerülő, a Fő utcát tehermentesítő Jászó felé haladó közút megepítését.
 • Szepsi óvárosát bevonni a történelmi borút adta turisztikai lehetőségekbe.
 • A Bódva mindkét partján, az Inkubátor Ház és az Északi lakótelep közti rész revitalizálása-tájrendezése.
 • Ösztönözni a hegyalatti lakópark benépesítését.
 • Felújítani a városi temető történelmi értékű kriptáit.
 • Városi piaccsarnok építése az Inkubátor Ház mellett.

Közbiztonság:

 • Átértékelni és igény szerint továbbfejleszteni a biztonsági kamerarendszert, különös tekintettel a kritikus közterületekre.
 • Bővíteni a városi rendőrség járőrszolgálatait, megerősíteni az iskolák környékét.
 • Bőviteni a roma járőrök jelenlétét a városi közbiztonságban.
 • Ösztönözni az állami és városi rendőrség együttműködését.

Égető problémáink:

 • Mindent elkövetni az ipari park mielőbbi átadására-beruházók keresésére.
 • Munkahelyteremtés. A városi üzemen belüli gyártó egységek kialakítása, pl. térkőkészítés, járólapok lerakása, virágkertészet stb.
 • A Szlovák Honvédelmi Minisztérium által városi tulajdonba felajánlott volt Katonai Javító Vállalat szepsi telephelyén új munkalehetőségek kialakítása.

Nem csak kenyéren él az ember:

 • Támogatni az aktív szabadidős sport -és kulturális tevékenysékeket, különös tekintettel a szervezeti munkát.
 • A városi hatáskörbe tartozó sportlétesítmények hatékonyabb kihasználása.
 • Ösztönözni a városban tanuló diákokat az iskolán kívüli tevékenységre, az eredményeket elért fiataljaink erkölcsi és anyagi motiválása.
 • Segíteni a történelmi egyházak rendezvényeit, támogatni ingatlanjaik tatarozását, fenntartását.
 • A nyomtatott és elektronikus sajtó fejlesztése.
 • A kétnyelvűség betartása és betartatása.
magyar