Andrea Papp

Andrea Papp
44 - ročná učiteľka
Narodila som sa v roku 1970 vo Veľkom Krtíši. Poiplie sme opustili v roku 1975 a s rodičmi sme sa usadili v údolí Bodvy, kde v súčasnosti vychovávam dve deti chodiace na vysoké školy. Po skončení ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici som pokračovala v štúdiu na Strednej pedagogickej škole v Lučenci. Vysokoškolské vzdelanie som získala na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne. V súčasnosti si rozširujem odbornosť na Katedre špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. S pedagogickou prácou som začala v roku 1988 v materských škôlkach v okolí Košíc. V 23 rokoch som sa presťahovala do Moldavy. Od roku 2006 som učiteľkou na prvom stupni ZŠ a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským a od roku 2011 som zástupkyňou riaditeľa tejto inštitúcie.
Ako kandidátka na poslankyňu vidím efektivitu spoločnej práce v spolupráci generácií, v životných skúsenostiach starších ľudí, v triezvom pohľade generácie stredného veku a v nadšení mládeže. Myslím si, že v našom meste je potrebné vytvoriť taký udržateľný životný priestor, kde si dokážu dorastajúce generácie založiť rodiny, vytvoriť domovy a istú budúcnosť.

Slovenčina