Antal Király

Antal Király
52 - ročný vojenský inžinier
Po skončení Strednej stavebnej školy v Lučenci som v roku 1985 získal vysokoškolský diplom na Vojenskej vysokej škole technickej v Liptovskom Mikuláši. Po skončení služobného pomeru som v roku 2005 získal diplom na Katedre inžinierskej pedagogiky Technickej univerzity v Košiciach. Do roku 2013 som bol vedúcim Moldavského podniku Správy ciest Košického samo-správneho kraja. Som ženatý a mám dve deti. Som zakladateľom neziskovej organizácie Voda a život, ktorú, od jej vzniku v roku 2006, riadim. Ako kresťan som svetským predsedom výboru miestneho rímskokatolíckeho cirkevného zboru, kde pomáham v riešení našich záležitostí. Ako poslanec chcem so svojimi vedomosťami a skúsenosťami zastupovať záujmy obyvateľov. Som presvedčený o tom, že si všetci zaslúžime čisté ulice, zjazdné cesty, pracovné príležitosti a bezpečný život. Môj doterajší život charakterizovala služba veciam verejným. Viem, že to nie je ľahké, no je to pekná úloha. Šľachetné poslanie, ktoré je požehnané, ak ho človek vykonáva so srdcom.

Slovenčina