István Zachariaš

István Zachariaš
61 - ročný primátor mesta
V nasledujúcom volebnom období ako poslanec MZ a aj ako podpredseda KSK by som chcel pomôcť realizácii našich doterajších plánov a vytvárať nové možnosti. Priemyselný park, vytváranie pracovných príležitostí, rozvoj infraštruktúry dopravy, rozširovanie bezpečnostného kamerového systému, výstavba cyklocesty, dokončenie prebiehajúcich projektov – to všetko sú dôležité ciele. Začne sa s výstavbou terminálu integrovanej dopravy, o rok môže začať preprava osôb električkou. Z postu podpredsedu KSK môžem pomôcť riešeniu kruhového objazdu pri vstupe do mesta. Našou veľmi dôležitou úlohou je zachovanie identity tu žijúceho maďarského obyvateľstva, preto je dôležité vytvorenie cirkevného školského centra. Za dôležité považujem dobré spolunažívanie tu žijúcich národností, aj spoluprácu s cirkvami. Dobre poznajúc európske finančné fondy, chcem pomôcť získavať európske finančné dotácie, potrebné k dosahovaniu našich cieľov. Naše mesto – Moldava- bude môjmu srdcu vždy blízke. V záujme jeho rastu som ako primátor mesta pracoval viac ako dve desaťročia. Mám dostatok síl, skúseností a vôle pomáhať naďalej jeho rozvoju.

Slovenčina