Tamás Kalász

Tamás Kalász
24 - ročný vysokoškolský študent
Ponuku kandidovať som prijal preto, lebo si myslím, že mesto potrebuje mladý elán a nové nápady a to tak vo vedení mesta, ako aj v kultúrnom živote. Záujmom všetkých je blaho mladej generácie a jej budúcnosť. Vychádzajúc z môjho veku môžem povedať, že poznám potreby a názory mládeže v Moldave. Verím, že nadaných a podnikania chtivých mladých ľudí je treba v do¬statočnej miere podporovať, aby svoje neskôr nadobudnuté vedomosti zúročili tu vo svojom meste, čím obohatia našu komunitu.
Ako lokálpatriot považujem za veľmi dôležité, aby sme budovali takú komunitu a vytvorili v meste takú atmosféru, ktorá bude tu žijúcich ľudí motivovať k tomu, aby aj budúcnosť svojich detí videli v Moldave. Ako člen Mládežníckeho združenia VIA NOVA na tom už v našom milovanom meste viac rokov pracujeme. V prípade môjho zvolenia by som chcel zastupovať rovnako všetkých obyvateľov mesta, súčasne vynaložím všetko úsilie na to, aby naše mesto a náš región pokračovali v rozvoji.

Slovenčina