Gyula Grulyo

Gyula Grulyo
48 - ročný bezpečnostný inžinier
Pôvodom som Róm. Som ženatý a mám dve deti. Po skončení základnej školy som už ako dospelý zmaturoval a v roku 2012 som získal vysokoškolský diplom na Univerzite bezpečnostného manažmentu v Košiciach. V roku 2003 som sa stal členom SMK, no už od roku 2002 som vo farbách tejto politickej strany zastával rómske obyvateľstvo v samospráve Moldavy. Som presvedčený o tom, že rôznorodé problémy rómskej menšiny nie je možné vyriešiť separovane od všetkého ostatného. Jedinou šancou na zlepšenie situácie je, ak sa spolu s Maďarmi a Slovákmi žijúcimi v našom meste budeme snažiť nájsť riešenie rómskych problémov. Na túto neľahkú úlohu som sa podujal v minulosti a robím tak aj dnes, keď som sa stal kandidátom SMK na poslanca. Podstatnú časť mojej práce by som chcel zamerať na pozdvihnutie rómskej komunity a okrem každodenných problémov by som chce klásť veľký dôraz na verejnú bezpečnosť, uchovávanie rómskej kultúry, verejné vzdelávanie, riešenie nezamestnanosti a problémov s bývaním.

Slovenčina