Ildikó Knap

Ildikó Knap
47 - ročná učiteľka
Svoje štúdiá som ukončila na Katedre pedagogiky Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti som učiteľkou ZŠ a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave. Som vydatá a som matkou dvoch detí. Už veľa rokov žijem v Moldave a preto považujem za svoju povinnosť, aby som svojimi vedomosťami, schopnosťami a možnosťami prispela k duchovné¬mu, kultúrnemu a materiálnemu rozvoju svojho mesta. Moje pedagogické skúsenosti by som chcela zúročiť v čo najširšej miere. Keďže v mojej práci prichádzam do styku s množstvom ľudí, zblízka poznám ich starosti, problémy a to nie len ohľadom výučby, ale aj v iných oblastiach. Myslím si, že v prípade, keby som bola zvolená a získala tak poslanecký mandát, otvorili by sa mi väčšie možnosti urobiť toho viac pre školy. V prvom rade by som chcela pracovať v oblasti vzdelávania. Užšej spolupráci vzdelávacích inštitúcií v meste by sa dalo pomôcť rôznymi programami a spoločnými podujatiami. Chcela by som byť poslankyňou všetkých občanov. Nakoľko som však nedostala miesto na kandidátke obvodu, kde bývam, v prvom rade by som sa chcela zaoberať problémami volebného obvodu číslo 4, aby som si zaslúžila dôveru mojich voličov.
Slovenčina