Zoltán Dobos

Zoltán Dobos
38 - ročný podnikateľ
Narodil som sa 4. júna 1976. V Moldave som chodil do jasiel, škôlky, základnej školy, maturoval som na Strednej priemyselnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach a po krátkej dobe, po predčasnej smrti moje mamy pokračujúc v jej podnikaní, som sa stal vedúcim podniku. Získajúc množstvo skúseností, horlivou a poctivou prácou pracujem dodnes ako samostatne zárobkovo činná osoba. V súčasnosti vediem Aréna Sportcentrum, som organizátorom a spoluorganizátorom viacerých mestských športových a kultúrnych podujatí. Som pestovateľom hrozna a vinárom, spievam v spevokole, rád sa bicyklujem, mám rád šport a popri tom všetkom som kurátorom rímskokatolíckej cirkvi v Moldave a predsedom Združenia rodičov pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Ako lokálpatriot mám veľmi rád Moldavu. Tu som vyrástol a v tomto meste by som chcel aj naďalej zúročovať svoje skúsenosti a realizovať svoje plány.

Slovenčina