Ferenc Demeter

Ferenc Demeter
52 - ročný podnikateľ
Som ženatý a som otcom troch dievčat. S mojim podnikaním som začal v roku 1991 v Dome kníh Püski a toto fungovalo do roku 1996. Následne som založil škôlku pre ovocné stromy a ich maloobchodom a veľkoobchodom sa zaoberám dodnes. Vo svojom voľnom čase sa rád venujem športu a vinárstvu. Skoro 40 rokov som Moldavčanom, preto mi je osud mesta srdcu blízky a chcel by som sa pričiniť o jeho rozvoj. Chcel by som zmeniť tvár mesta, urobiť ho krajším a sympatickejším výsadbou kvetinových záhonov a do tejto činnosti zapojiť aj nezamestnaných. Medzi mojimi plánmi je zviditeľnenie turistických atrakcií mesta, využijúc miestne danosti: výstavba chodníkov, bežeckých tratí a cyklotrás, zvýšením hladiny Bodvy vytvoriť prirodzené jazero, vytvorenie ekoparku. Spoločnými silami by som chcel vytvoriť kvalitné centrum športu a voľného času (kúpalisko, plaváreň, tenisové ihrisko atď...) a chcel by som uchovávať maďarskú kultúru, ľudové tradície, resp. dopomôcť kvalitnému maďarskému vzdelávaniu.

Slovenčina