Štefan Zachariaš ml.

Štefan Zachariaš ml.
31 – ročný manažér
Som absolventom Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Svoje prvé pracovné skúsenosti som získal už počas vysokoškolského štúdia na Úrade Košického samosprávneho kraja, kde pracujem aj v súčasnosti. Od roku 2006 sa venujem cezhraničnej spolupráci, pri ktorej sú častým problémom rôzne záujmy jednotlivých krajín. Toto prostredie ma naučilo nachádzať a vytvárať kompromisy aj na miestach, kde je to zdanlivo často krát nemožné. V rokoch 2007- 2009 som bol členom celoštátneho predsedníctva mládežníckej organizácie Strany maďarskej komunity a v rokoch 2008-2010 členom rady Európskych demokratických študentov, dcérskej organizácie Európskej ľudovej strany (EPP). Svoje skúsenosti, prameniace aj z môjho rodinného prostredia, ktoré je s verejným životom Moldavy nad Bodvou úzko späté, som sa rozhodol ponúknuť aj v prospech obyvateľov nášho mesta. Preto sa v komunálnych voľbách 15. novembra 2014 budem uchádzať o Vaše hlasy ako kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva.
Slovenčina