Csaba Bartók

Csaba Bartók
46 – ročný televízny redaktor – režisér
Do škôl som chodil v Moldave, Komárne a Budapešti. Som ženatý a som otcom dvoch chlapcov. Mojim hlavným zamestnaním je práca vo firme Regfilm s.r.o. Od roku 1991 som poslancom v zastupiteľstve mesta. Vo verejnom živote sa v prvom rade zameriavam na oblasti kultúry, vzdelávania a viery. Som predsedom Nadácie A Jövőért Alapítvány. Cieľom nadácie je s cirkvami, rôznymi organizáciami a inštitúciami, resp. s pomocou maďarskej vlády postaviť vzdelávanie v maďarskom jazyku na nové základy a vytvoriť preň v našom meste vhodné miesto. Vo všetkých oblastiach života je mojim cieľom uchovávať a vytvárať hodnoty. Popri výstavbe novej školy je medzi mojimi krátkodobými plánmi aj rekonštrukcia niekdajšej synagógy, vytvorenie chodníka pod kopcom a zvýšenie komfortu verejných priestranstiev na sídlisku. Ako občan, ktorý vie a chce konať pre komunitu, ešte verím v čisté politizovanie. Nechcel by som byť jeden spomedzi mnohých, ako kvapka v mori, no chcel by som byť morom v kvapke, aby som dokázal, že nič nie je nemožné!

Slovenčina