László Iván

László Iván
61 - ročný zástupcaprimátora
Som Moldavčanom, 24 rokov jeho poslancom a 22 rokov zástupcom primátora samosprávy mesta Moldava nad Bodvou. Viac než 20 rokov som ako okresný predseda aktívne účastný republikového a regionálneho politizovania SMK. Ako viackrát zvolený poslanec KSK poznám rôznorodé problémy južného Slovenska a obzvlášť Moldavy a okolitého regiónu. Poznám zmýšľanie tunajších ľudí, ich problémy, očakávania a uvedomujem si aj to, že problémy a úlohy dokážeme vyriešiť iba spoluprácou. Bez viery, dôvery a spoločného postoja to neide.
Som presvedčený o tom, že pozdvihnutie južného Slovenska, a v rámci toho údolia Bodvy a Moldavy, je možné dosiahnuť vzdelávaním v maďarskom jazyku a kresťanskom duchu s vyriešením nezamestnanosti. Tak Moldava, ako aj údolie Bodvy na to má predpoklady. Máme humánne aj prírodné zdroje a máme aj prelomové body. V nasledujúcom období by som chcel týmto úlohám obetovať moje skúsenosti získané doterajšou prácou. Spolu sa nám to určite podarí.

Slovenčina