Attila Bodnár

Attila Bodnár
45 - ročný inžinier
Sú takí, ktorí ma poznajú ako rockového hudobníka zo skupiny Artless, sú takí, ktorí ma poznajú ako dirigenta Zboru Vox Columbellae, iní zo zboru Csermely Kórus a skupiny Voces, či tak, že spolupracujem v hudobných produkciách maďarskej školy. Môj život sa však neskladá iba z hudby, no zážitok z harmónie robí úplným všetko čo robím. V uplynulých deviatich rokoch som bol povereným riaditeľov firmy pôsobiacej v oblasti energetiky. Vo všetkých oblastiach sa snažím vyhovieť. Veľa pre mňa znamenajú moji priatelia, uznanie mojich kolegov spevákov a spolupracovníkov. Moja manželka Andrea pracuje v oblasti administratívy v železiarňach, naša dcéra Erika je vysokoškoláčka a syn Attila je žiakom. Ako kresťan som prijal kandidatúru do cirkevnej rady, kam ma dostala dôvera veriacich. Kandidovaním do samosprávy však chcem hájiť záujmy všetkých občanov. Chcel by som, aby fungovanie mesta bolo ľuďom nápomocné, jeho hospodárenie bolo čisté a prehľadné a v oblasti kultúry sa naďalej obohacovalo. Vyrastal som v pôvodnej maďarskej rodine z údolia Bodvy v tradíciách, kde Boh, rodina a rodná zem patria medzi najdôležitejšie hodnoty a ich uchovávanie považujem aj ja medzi svoje prvoradé ciele. Pre blaho nás všetkých a nie proti niekomu.

Slovenčina