Ďakujem

Ďakujem, že ste v takom hojnom počte poctili svojou prítomnosťou pamiatkový koncert 23. októbra.

Fotky

Slovenčina