Vážení priatelia!

V posledných dňoch ste dostali do svojich poštových schránok noviny s názvom Echo. V týchto novinách ste mohli vidieť prieskum, v ktorom bola 415 Moldavčanom položená otázka, komu sa chystajú 15. novembra 2014 dať svoj hlas. Vynorilo sa vo mne viac otázok ohľadom tohto prieskumu. Po prvé, podľa akých kritérií bolo vybraných uvedených 415 oslovených? Po druhé, prečo sa neuviedlo, kto spravil tento prieskum? Pre dôveryhodný prieskum verejnej mienky je charakteristické, že je uvedený aspoň pomer pohlaví, veku a národností oslovených. Vtedy sa dá prieskum pokladať za spoľahlivý. O týchto veciach sa v spomínaných novinách vôbec nehovorí, a tým sa vynárajú silné pochybnosti ohľadom dôveryhodnosti tohto prieskumu. Myslím si, že odôvodnene kladieme otázku, v akej miere odráža tento prieskum skutočnosť, a či jeho cieľom bolo objektívne informovanie, alebo úmyselné zavádzanie.

S pozdravom

Irena Petrášová

Slovenčina