Veľmi pekne ďakujem každému záujemcovi

Veľmi pekne ďakujem každému záujemcovi, ktorý nás poctil včera svojou prítomnosťou. Obohatili sme sa užitočnými nápadmi a postrehmi. Stretnime sa aj na našom nasledujúcom podujatí, ktoré bude usporiadané v nedeľu od 14:00 na parkovisku u Kakaša, po čom sa presunieme do jedálne ZŠ s VJM o 16:00 a o 17:00 do jedálne ZŠ na Severnej ulici.

Fotky

Slovenčina

Volebný program na obdobie rokov 2014-2018

Verejná správa a občan:
  • Na Mestskom úrade zaviesť deň otvorených dverí primátora.
  • Rýchle vybavovanie stránok, kvalitná agenda – spokojná stránka.
  • Otvorená spolupráca s podnikateľmi v duchu lokálpatriotizmu.
  • Opätovné založenie Klubu podnikateľov.
  • Široká spolupráca s našimi staršími spoluobčanmi v oblasti verejného života.
  • Uchovať otvorenosť a prehľadnosť práce samosprávy.
Slovenčina

Srdečne pozývame Vás aj Vašu rodinu!

Slovenčina

Predstavujem Vám našich kandidátov na poslancov

Slovenčina

Srdečne pozývame Vás aj Vašu rodinu na naše nadchádzajúce podujatia!

Slovenčina

Názor občanov Moldavy nad Bodvou - 4. časť

Slovenčina

Štítky:

Volebná diskusia

Ďakujem pekne každému, kto v nedeľu večer prijal naše pozvanie a poctil svojou účasťou mňa a našich kandidátov na poslancov na prvej predvolebnej diskusii. Naša diskusia ma obohatila o cenné pripomienky a pozitívnu energiu. Stretnime sa na nasledujúcej časti nášho spoločného rozhovoru v rámci ďalšej zastávky. Pozvánku zverejníme čoskoro.

Fotky

Slovenčina

Ďakujem

Ďakujem, že ste v takom hojnom počte poctili svojou prítomnosťou pamiatkový koncert 23. októbra.

Fotky

Slovenčina

V nedeľu som sa zúčastnila Moldavského farfestu

V nedeľu som sa zúčastnila Moldavského farfestu - duchovno zábavného popoludnia, ktorú pre ľudí dobrej vôle pripravil Rímskokatolícky farský úrad v Moldave.

Slovenčina

Každého srdečne očakávame!

Slovenčina

Stránky

Odoberať Ing. Irena Petrášová RSS